Tag Archives: Call center

Hätäkeskusten työntekijöiden toiminnan tehostaminen

Hätänumeroon tulevat puhelut ohjautuvat yleensä paikallisiin hätäkeskuksiin. Siellä työntekijä arvioi ja luokittelee hätätilanteen. Työntekijä ilmoittaa tarpeen mukaan ambulanssille tai poliisille tapahtuneesta.

Työntekijät käyttävät tietokoneavusteista järjestelmää, jonka avulla he kirjaavat kaikki puhelut, seuraavat AVL-järjestelmällä ajoneuvojen sijainteja ja GIS-järjestelmällä paikkatietoja. Näiden järjestelmien avulla poliisi, palokunta tai ambulanssi saadaan tapahtumapaikalle ja estetään tilanteen pahentuminen.

Hätätilanteissa ei ole aikaa hukattavaksi. Nykyisissä tietokoneavusteisissa hätäkeskuksissa ihmiset ja koneet työskentelevät rinnakkain. Työntekijöillä on useimmiten vähintään kolme tietokonenäyttöä edessään. Jokaisella näytöllä on omat tehtävänsä ja tietonsa. Pahimmassa tilanteessa työntekijällä on kolme erillistä näppäimistöä ja hiirtä edessään työpöydällä.

Monen näppäimistön/hiiren (K/M) työasemat johtavat moniin ongelmiin.

  • On vaikea muistaa, mikä näppäimistö ja hiiri käyttää mitäkin järjestelmää.
  • Työergonomia huononee, kun työntekijä joutuu kurottelemaan näppäimistöille ja hiirille.
  • Työnkulku keskeytyy, kun työntekijä vaihtaa fyysisesti toiseen näppäimistöön ja hiireen.

Kaikki nämä edellä mainitut voivat viivästyttää avun saamista, millä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Hätäkeskusten tehokkuutta ja toimivuutta mitataan vasteajoilla.

Ennen suosituilla ratkaisuilla on merkittäviä heikkouksia

Ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka sallii työntekijän käyttää yhtä näppäimistöä ja yhtä hiirtä useammalle tietokoneelle. Teoriassa tämä toimii hyvin, mutta siinä on kolme puutetta.

  • Tietoturvariski ohjelmiston asennuksessa. Valmistajat määrittävät tietokoneet usein sellaisiksi, että ne eivät tue järjestelmääsi, jos asennat siihen luvattoman ohjelman.
  • Ohjelmistopohjaiset näppäimistön ja hiiren vaihto-ohjelmat tukeutuvat verkkoon. Internetin käyttöpiikit voivat aiheuttaa sen, että näppäimistö ja hiiri eivät vastaa tai vastaavat erittäin hitaasti. Työntekijä joutuu odottamaan verkon vapautumista. Vasteajat pitenevät, mikä ei ole hyväksyttävää.
  • Yksi tietokone toimii palvelimena ja muut ovat asiakkaita. Tässä mallissa kaikki näppäimistöt ja hiiret lopettavat toiminnan, jos “palvelin” kaatuu.

Toinen ratkaisu on laitteistokohtainen näppäimistö, video ja hiiri (KVM)-kytkin. Tämä on parempi ratkaisu, koska se ei ole riippuvainen verkosta, eikä yksi kone voi kaataa koko järjestelmää. Tässäkin on kuitenkin heikkouksia, kuten takelteleva työnkulku. Moniporttiset, laitteistopohjaiset KVM-kytkimet vaativat yleensä työntekijää painamaan KVM-kytkimen painiketta tai useampaa näppäintä, jotta näppäimistö ja hiiri siirtyvät toiseen näyttöön.

Kosketukseton työpöydän KVM-kytkentä

Black Boxilla on uusi ratkaisu, jossa yhdistyvät kahden edellä mainitun järjestelmän parhaat puolet: the Freedom II. Freedom on laitteistopohjainen näppäimistö, video ja hiiri -kytkin. Laitekoteloon on kuitenkin rakennettu älykäs ratkaisu, jossa työntekijä voi siirtyä neljän koneen välillä siirtämällä pelkästään hiirtä näytöstä toiseen.

Kun työntekijän hiiren osoitin on näytössä 1, näppäimistön ja hiiren fokus on koneessa 1. Jos työntekijä haluaa vaihtaa konetta, hän siirtää hiiren yhdestä näytöstä toiseen, kolmanteen tai neljänteen näyttöön. Tämä on intuitiivinen ratkaisu, joka ei vaadi paljoa opettelemista. Se on ergonomisesti hyvä ratkaisu, eikä työnkulkuun tule keskeytyksiä. Sen käyttöönotto lyhentää vasteaikoja huomattavasti. Helposti käyttöön otettava laitteistoratkaisu, ei asennettavia ohjelmistoja, eikä riippuvuutta verkon toimivuudesta.

Saat lisätietoa katsomalla videon tai lukemalla 9-1-1 hätäkeskusta koskevan tapaustutkimuksen.