Category Archives: Broadcast & Media

KVM-matriisilaajennusjärjestelmä tukee 4K/60 Hz -standardia yhden kaapelin yli

Laajenna 4K-resoluutiot 60 Hz:n taajuudella yhden kuitukaapelin yli point-to-point-laajennuksena tai multipoint-to-multipoint-määrityksenä. Saat korkeat näyttöresoluutiot jälkikäsittelysovelluksissa. DKM FX 4K60 -liitäntäsovituskortit tukevat 4K/60Hz-standardia 8 bitin värisyvyydellä.

Monissa tuotanto-ohjelmistoissa on otettu käyttöön 4K-näytöt katseluun, live-tuotantoon ja jälkikäsittelyyn. Esimerkiksi fileCAST Media GmbH käyttää Black Boxin DKM-ratkaisua.  Uuden LiveLogging-ratkaisun valmistaja käyttää Online Media Library (OML) -alustallaan Black Boxin tekniikkaa signaalien laajentamiseen ja yhdistämiseen live-tuotannon multi-feed-ympäristöissä. Tarkoituksena on merkitä tageilla useasta lähteestä tuleva mediasisältö live-tapahtuman aikana. Tällöin sisällön omistajat voivat tarjota arvokkaita mediaresursseja haettavassa muodossa melkein reaaliajassa.

4K-resoluutio jälkituotannon editointiohjelmissa parantaa editoijan mahdollisuutta nähdä, miltä valmis tuote näyttää. 4K-laajennus 60 Hz:n taajuudella on ollut haastava, koska 4K vaatii enemmän kaistanleveyttä. DKM FX 4K60 -kortit selviävät tästä haasteesta, koska järjestelmä käyttää myös nopeita liitäntäsovituskortteja tukemaan suuren kaistanleveyden signaaleja. Lisäksi jälkituotannon editoinnin ohjauspinnat, jotka käyttävät nopeaa USB:tä, kuten DiVinci Resolve, voidaan ottaa käyttöön näiden liitäntäsovituskorttien avulla.

DKM FX -järjestelmä on joustava, skaalautuva ja erittäin luotettava. Modulaarisissa koteloissa olevien liitäntäsovituskorttien tukemat videostandardit ovat DVI-D jopa 2560 x 1600; HDMI jopa 2560 x 1440 ja DisplayPort 1.2 (4:4:4) resoluutiot jopa 4K.

Modulaarisessa DKM FX -kotelossa on 2-, 4- tai 6-paikkainen runko ja lisävarusteena redundantti virtalähde. 21-paikkainen runko on kooltaan 1U ja palvelinhuoneen tai konehuoneen räkkiin asennettavissa. Kuitukaapeli tukee jopa 1000 metrin etäisyyksiä multimode-kuidulla tai 10 km single-mode-kuidulla. Tämä merkitsee sitä, että editointi ja jälkituotanto voivat toimia eri rakennuksissa isoissa yritysratkaisuissa.

Lisätietoa saat soittamalla asiantuntijoillemme numeroon 0201 888 888 tai käyttämällä verkossa olevaa DKM-konfiguraattoria suorituskykyisen KVM-laajennusjärjestelmän suunnitteluun.

Muut linkit:
Black Box Whitepaper: 4K-videopalapelin kokoaminen

8 tärkeää ominaisuutta, jotka seuraavan sukupolven KVM-kytkentä- ja -laajennusjärjestelmien tulee tarjota

Annamme sinulle tarkistuslistan avuksi, jos olet hankkimassa suorituskykyistä, digitaalista KVM-kytkintä tai kytkentä- ja laajennusjärjestelmää. Se on helppo muistaa etukirjaimista FAR-PARSS.

Flexibility (joustavuus) Yritystason KVM-järjestelmän täytyy olla riittävän joustava, jotta siihen voidaan liittää erityyppisiä videoita ja oheislaitteita, etenkin jos kyseessä on lähetystoiminta tai valvonta ja ohjaus. Videosignaalit, kuten DVI, HDMI ja VGA, täytyy olla tuettuja 1080p resoluutiosta 4K-resoluutioon asti. Muut huomioitavat signaalityypit ovat ääni, USB 1.1. tai 2.0 oheislaitteille, kuten näppäimistöt ja hiiret, sekä sarjasignaalit teollisuuden sovelluksissa.

Joustavan järjestelmän on myös oltava laajennettavissa tulevaa kasvua varten. Laske nykyisten videolähteiden ja näyttöjen määrä ja yritä arvioida tulevaa kasvua. KVM-kytkimissä on oltava riittävästi portteja nykyisille ja tuleville käyttäjille, jotta käyttäjien ei tarvitse luoda siiloja palvelimista ja käyttäjistä. Etsi KVM-järjestelmää, joka korvaa video-only-reitittimen korkean suorituskyvyn digitaalisella KVM-matriisikytkentäjärjestelmällä. Hallintaohjain mahdollistaa järjestelmän ohjauksen keskitetysti. Käytetäänkö hallintaohjaimessa graafista käyttöliittymää vai tekstipohjaista OSD-järjestelmää?

Accuracy (tarkkuus) Jos KVM-järjestelmä tukee videoresoluutioita 1920 x 1080 /60 Hz tai 3840 x 2160 / 60 Hz, varmista testaamalla, ettei sisällön nopeissa vaihdoissa puutu ruutuja. Kaikki analogiset KVM-järjestelmät tai IP-pohjaiset järjestelmät eivät ole ajan tasalla, vaikka useimmat digitaaliset järjestelmät, mukaan lukien digitaaliset IP-pohjaiset järjestelmät, tukevat nopeaa HD-videota.

Responsiveness (reagointinopeus) Testaa näppäimistö ja hiiri varmistaaksesi, ettei niissä ole viivettä. KVM-kytkin, jossa on True USB -emulointi, on nopea vastaamaan ja johdonmukainen; hitaasti reagoiva näppäimistö tai hiiri hidastavat käyttäjän työnkulkua.

Productivity (tuottavuus) Tehokkaiden digitaalisten KVM-järjestelmien pitäisi parantaa käyttäjien tuottavuutta. Matriisijärjestelmässä kaikki resurssit ja näytöt voidaan yhdistää ja kytkeä useille käyttäjille. Yhteistyö helpottuu, kun voidaan katsoa ja ohjata samoja resursseja samanaikaisesti.

Accessibility (käytettävyys) Laske pisin etäisyys, joka sinulla on kahden pisteen välillä ja varmista, että KVM-järjestelmä toimii CATx-kaapelin tai kuitukaapelin tai molempien yhdistelmän yli ja saavuttaa kaikki kohteesi. Digitaalisissa KVM-matriisijärjestelmissä useilla käyttäjillä pitäisi olla reaaliaikainen pääsy kohteisiin.

Reliability (luotettavuus) Uuden sukupolven KVM-järjestelmissä on varajärjestelmiä, kuten useampia virtalähteitä, jotka varmistavat 24/7 käytettävyyden. Varmista yksittäisten häiriökohtien eliminointi. Varmista, että valitsemasi järjestelmä tukee reitittäviä lähettimiä ja vastaanottimia kahden erillisen KVM-kytkimen kautta varajärjestelmän luomiseksi.

Speed (nopeus) Monet digitaaliset KVM-kytkentäjärjestelmät tukevat alle puolen sekunnin videokytkentänopeuksia. Tätä pidemmät ajat häiritsevät käyttäjän työnkulkua, kun hän vaihtaa resursseja ja katsoja saattaa huomata ne. Tukeeko KVM-ratkaisu mukautettuja näppäimiä (kutsutaan myös näppäimistöoikoteiksi), jotka voidaan määrittää sekä paikallisten näyttöjen että etänäyttöjen kytkentään sekä muihin käyttäjäpäätteisiin yhteistyötä tai videoseinien ohjausta varten.

Security (turvallisuus) KVM-kytkentä- ja laajennusjärjestelmien tulee olla suojattuja. Varmista, että järjestelmänvalvojille voidaan määrittää omat pääsyoikeudet tiettyihin resursseihin. KVM-järjestelmän etämääritys ja etäylläpito mahdollistaa järjestelmänvalvojan turvallisen kirjautumisen järjestelmään.

Jos kaikki kahdeksan kohtaa toteutuvat, olet maksimoinut investoinnin tuottoprosentin (ROI).

Katso webinaarimme digitaalisen KVM:n eduista lähetystoiminnassa.

Kuusi hyvää syytä siirtyä digitaaliseen KVM-kytkentään

Analogiset järjestelmät eivät enää pärjää digitaalisessa maailmassa. Digitaalinen video on terävämpi, ja digitaalinen KVM on nopeampi. Älä jää jälkeen digitaalisesta kehityksestä. Seuraavassa kuusi hyvää syytä siirtyä digitaaliseen KVM-kytkentään.

1. VGA-standardista luovutaan
VGA-standardia ei tueta enää vuonna 2015.

2. Digitaalinen tekniikka on selvästi parempaa
Digitaalinen tekniikka parantaa käyttökokemusta, koska kuvat välittyvät kristallinkirkkaina tuettujen etäisyyksien päähän.

3. Digitaaliset järjestelmät ovat laajempia ja parempia.Broadcast Booth
Uudet laajat matriisit ja IP-pohjaiset KVM-järjestelmät lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat lähettämisen useampaan päätepisteeseen. Tuhansia laitteita voidaan yhdistää saman järjestelmän alle. Digitaalisessa matriisissa I/O-portit ovat monikäyttöisiä ja muutosten tekeminen onnistuu useimmiten vain liittämällä uusi laite porttiin.

4. HD-videokytkentä on entistä nopeampi
Digitaaliset järjestelmät mahdollistavat viiveettömän HD-videokytkennän. Digitaalinen USB-oheislaitteiden kytkentä on myös paljon nopeampi.

5. Digitaalinen KVM parantaa käyttökokemusta
Digitaalisissa KVM-järjestelmissä on parempi USB-tuki ja yhteensopivuus useimpien myynnissä olevien USB-laitteiden kanssa.

6. Korkeammat resoluutiot, paremmat kuvat
Suuremmat kaistanleveydet mahdollistavat työskentelyn entistä yksityiskohtaisemmilla kuvilla. Myös sisältöä mahtuu enemmän työpöydälle. Tuki yhä enemmän yleistyville korkeille resoluutioille kuten WQXGA (2560 x 1600) ja 4K/UHD (3840 x 2160) varmistavat yhteensopivuuden myös tulevaisuudessa. Digitaalisessa matriisissa CATx-, kuitu-, USB-, sarjaliikenne- ja digitaalisen audion tuki kuuluvat myös yleisimpiin ominaisuuksiin.

DisplayPort interface for 4K, explained

DisplayPort is the most recent digital video interface to be developed for commercial use. It is a standard for PCs.

The DisplayPort standard was designed as a replacement for DVI connectors on computer hardware. The connector is smaller and screwless for easier installation. The connector still has a locking mechanism to hold it in place, addressing a weakness of the HDMI connector. It is similar in specifications to HDMI, but it is more common for computers than for televisions.

DisplayPort uses a packet type of interface, just like an IP network does. The network-like design means a single connection can send multiple streams, so a single DisplayPort port can connect to more than one display.

DisplayPort uses very high speeds, enabled by the packet-type delivery that is implemented through chipsets. One can think of it as a high-speed network for digital video. DisplayPort uses a serial interface with up to four main data lanes that can carry multiplexed video and audio data. Each data lane supports a raw data rate of 1.62 Gbps, 2.7 Gbps, or 5.4 Gbps (DisplayPort 1.2 or later). Additionally, unlike with DVI, an audio channel is supported — up to eight channels of 16- or 24-bit at 48 KHz, 96 KHz, or 192 KHz.

DisplayPort and DVI
DisplayPort and DVI use different signal processing methods, but converting between the two can be done with adapters. Some DisplayPort ports have internal components to make them passively compatible with DVI signals, but this is not a DisplayPort requirement. This is known as Dual Mode, or DP++. It appears that DisplayPort is converted to DVI, but the hardware outputs a DVI signal through a DisplayPort port. If the hardware in use can’t output the DVI signal, then a DisplayPort-to-DVI adapter won’t operate. Users should look for the DP++ symbol.

DVI offers no audio support, which gives another advantage to DisplayPort. An additional advantage for DisplayPort is that packetizing data lowers demand on bandwidth. DVI uses separate data channels for each color, requiring high bandwidth all the time.

DisplayPort and HDMI
Since HDMI technology and DVI use the same signal technology, HDMI and DisplayPort have similar compatibility issues noted already.

HDMI is the digital standard targeted to home theater, and DisplayPort was developed for use with computer electronics. However, feature-wise, DisplayPort is very similar to HDMI, including the inclusion of the HDCP content-protection standard.

Some differences include:

  • DisplayPort has a maximum bandwidth that is larger than the maximum bandwidth of HDMI (10.8 Gbit/sec, compared to HDMI at 10.2).
  • DisplayPort supports DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP.
  • DisplayPort is an open standard, available to all manufacturers at no cost; HDMI is licensed, which raises costs.
  • DisplayPort supports resolutions up to 4K.

For additional information on 4K-ready DisplayPort solutions, visit www.black-box.eu/4K.