All posts by Dawn Mangine

LUOTETTAVA PRO SWITCHING -KYTKENTÄJÄRJESTELMÄ VALVOMOIHIN

Valvomoissa verkkovastaavat valvovat kolmea perusasiaa eli toiminnalle tärkeiden sovellusten suojausta ja luotettavuutta sekä verkon saatavuutta. Kytkentä järjestelmien välillä on yhtä tärkeä kuin itse informaatiojärjestelmät. Black Box teki yhteistyötä valtion pääurakoitsijan kanssa suojattujen, vakaiden kytkentälaitejärjestelmien asentamisessa 150 kohteeseen. Kytkimet lisäävät tehoa verkon fyysiseen kerrokseen, jossa ne valvovat pääsyä ja mahdollistavat melkein välittömän varmuuskopioinnin ja välittömästi käytettävissä olevat kytkennät.

Käyttäjät käyttävät kahta erillistä ja täysin redundanttia automaatiojärjestelmää rinnakkain, jotta 24/7 käytettävyys saavutetaan. Jotta kaksi erillistä automaatiojärjestelmää tarjoaisivat välittömän varmuuskopioinnin käyttäjille, niiden välissä olevan kytkentäjärjestelmän on oltava luotettava, suojattu ja käytettävissä etäyhteydellä IP-verkon kautta. Ota käyttöön Pro Switching System, jossa on Layer 1 A/B-kytkentä.

Pro Switching -järjestelmän toimintatapa tekee siitä uskomattoman luotettavan kytkentäjärjestelmän. Järjestelmä tarkastelee vain fyysisiä yhteyksiä, jolloin se välttää väärin määritetyt verkkoprotokollat, eikä sillä ole laiteohjelmistoja tai ohjelmistoja hallittavana. Lisäksi järjestelmän ilmarakoeristys varmistaa suojatut verkkoyhteydet korkean turvatason sovelluksiin.

Pro Switching -järjestelmät ovat ylivoimainen valinta verkon käytönhallintaan ja kytkinten varajärjestelmiksi. Ne tarjoavat erittäin luotettavan laitteistopohjaisen suojauksen. Pro Switching -järjestelmissä voi olla yli 4 000 verkkokäyttäjää. Ne varmistavat valvotun käyttöympäristön käyttäen tarkkoja mekaanisia ja optisia liikkeitä laitteistojen luotettavuuden takaamiseen. Järjestelmähallinta on yksinkertaista ja nopeaa sekä yksittäisten käyttäjien valvonta helppoa automaattisen katkaisun ansiosta ilkivaltatapauksissa.

KVM-matriisilaajennusjärjestelmä tukee 4K/60 Hz -standardia yhden kaapelin yli

Laajenna 4K-resoluutiot 60 Hz:n taajuudella yhden kuitukaapelin yli point-to-point-laajennuksena tai multipoint-to-multipoint-määrityksenä. Saat korkeat näyttöresoluutiot jälkikäsittelysovelluksissa. DKM FX 4K60 -liitäntäsovituskortit tukevat 4K/60Hz-standardia 8 bitin värisyvyydellä.

Monissa tuotanto-ohjelmistoissa on otettu käyttöön 4K-näytöt katseluun, live-tuotantoon ja jälkikäsittelyyn. Esimerkiksi fileCAST Media GmbH käyttää Black Boxin DKM-ratkaisua.  Uuden LiveLogging-ratkaisun valmistaja käyttää Online Media Library (OML) -alustallaan Black Boxin tekniikkaa signaalien laajentamiseen ja yhdistämiseen live-tuotannon multi-feed-ympäristöissä. Tarkoituksena on merkitä tageilla useasta lähteestä tuleva mediasisältö live-tapahtuman aikana. Tällöin sisällön omistajat voivat tarjota arvokkaita mediaresursseja haettavassa muodossa melkein reaaliajassa.

4K-resoluutio jälkituotannon editointiohjelmissa parantaa editoijan mahdollisuutta nähdä, miltä valmis tuote näyttää. 4K-laajennus 60 Hz:n taajuudella on ollut haastava, koska 4K vaatii enemmän kaistanleveyttä. DKM FX 4K60 -kortit selviävät tästä haasteesta, koska järjestelmä käyttää myös nopeita liitäntäsovituskortteja tukemaan suuren kaistanleveyden signaaleja. Lisäksi jälkituotannon editoinnin ohjauspinnat, jotka käyttävät nopeaa USB:tä, kuten DiVinci Resolve, voidaan ottaa käyttöön näiden liitäntäsovituskorttien avulla.

DKM FX -järjestelmä on joustava, skaalautuva ja erittäin luotettava. Modulaarisissa koteloissa olevien liitäntäsovituskorttien tukemat videostandardit ovat DVI-D jopa 2560 x 1600; HDMI jopa 2560 x 1440 ja DisplayPort 1.2 (4:4:4) resoluutiot jopa 4K.

Modulaarisessa DKM FX -kotelossa on 2-, 4- tai 6-paikkainen runko ja lisävarusteena redundantti virtalähde. 21-paikkainen runko on kooltaan 1U ja palvelinhuoneen tai konehuoneen räkkiin asennettavissa. Kuitukaapeli tukee jopa 1000 metrin etäisyyksiä multimode-kuidulla tai 10 km single-mode-kuidulla. Tämä merkitsee sitä, että editointi ja jälkituotanto voivat toimia eri rakennuksissa isoissa yritysratkaisuissa.

Lisätietoa saat soittamalla asiantuntijoillemme numeroon 0201 888 888 tai käyttämällä verkossa olevaa DKM-konfiguraattoria suorituskykyisen KVM-laajennusjärjestelmän suunnitteluun.

Muut linkit:
Black Box Whitepaper: 4K-videopalapelin kokoaminen

8 tärkeää ominaisuutta, jotka seuraavan sukupolven KVM-kytkentä- ja -laajennusjärjestelmien tulee tarjota

Annamme sinulle tarkistuslistan avuksi, jos olet hankkimassa suorituskykyistä, digitaalista KVM-kytkintä tai kytkentä- ja laajennusjärjestelmää. Se on helppo muistaa etukirjaimista FAR-PARSS.

Flexibility (joustavuus) Yritystason KVM-järjestelmän täytyy olla riittävän joustava, jotta siihen voidaan liittää erityyppisiä videoita ja oheislaitteita, etenkin jos kyseessä on lähetystoiminta tai valvonta ja ohjaus. Videosignaalit, kuten DVI, HDMI ja VGA, täytyy olla tuettuja 1080p resoluutiosta 4K-resoluutioon asti. Muut huomioitavat signaalityypit ovat ääni, USB 1.1. tai 2.0 oheislaitteille, kuten näppäimistöt ja hiiret, sekä sarjasignaalit teollisuuden sovelluksissa.

Joustavan järjestelmän on myös oltava laajennettavissa tulevaa kasvua varten. Laske nykyisten videolähteiden ja näyttöjen määrä ja yritä arvioida tulevaa kasvua. KVM-kytkimissä on oltava riittävästi portteja nykyisille ja tuleville käyttäjille, jotta käyttäjien ei tarvitse luoda siiloja palvelimista ja käyttäjistä. Etsi KVM-järjestelmää, joka korvaa video-only-reitittimen korkean suorituskyvyn digitaalisella KVM-matriisikytkentäjärjestelmällä. Hallintaohjain mahdollistaa järjestelmän ohjauksen keskitetysti. Käytetäänkö hallintaohjaimessa graafista käyttöliittymää vai tekstipohjaista OSD-järjestelmää?

Accuracy (tarkkuus) Jos KVM-järjestelmä tukee videoresoluutioita 1920 x 1080 /60 Hz tai 3840 x 2160 / 60 Hz, varmista testaamalla, ettei sisällön nopeissa vaihdoissa puutu ruutuja. Kaikki analogiset KVM-järjestelmät tai IP-pohjaiset järjestelmät eivät ole ajan tasalla, vaikka useimmat digitaaliset järjestelmät, mukaan lukien digitaaliset IP-pohjaiset järjestelmät, tukevat nopeaa HD-videota.

Responsiveness (reagointinopeus) Testaa näppäimistö ja hiiri varmistaaksesi, ettei niissä ole viivettä. KVM-kytkin, jossa on True USB -emulointi, on nopea vastaamaan ja johdonmukainen; hitaasti reagoiva näppäimistö tai hiiri hidastavat käyttäjän työnkulkua.

Productivity (tuottavuus) Tehokkaiden digitaalisten KVM-järjestelmien pitäisi parantaa käyttäjien tuottavuutta. Matriisijärjestelmässä kaikki resurssit ja näytöt voidaan yhdistää ja kytkeä useille käyttäjille. Yhteistyö helpottuu, kun voidaan katsoa ja ohjata samoja resursseja samanaikaisesti.

Accessibility (käytettävyys) Laske pisin etäisyys, joka sinulla on kahden pisteen välillä ja varmista, että KVM-järjestelmä toimii CATx-kaapelin tai kuitukaapelin tai molempien yhdistelmän yli ja saavuttaa kaikki kohteesi. Digitaalisissa KVM-matriisijärjestelmissä useilla käyttäjillä pitäisi olla reaaliaikainen pääsy kohteisiin.

Reliability (luotettavuus) Uuden sukupolven KVM-järjestelmissä on varajärjestelmiä, kuten useampia virtalähteitä, jotka varmistavat 24/7 käytettävyyden. Varmista yksittäisten häiriökohtien eliminointi. Varmista, että valitsemasi järjestelmä tukee reitittäviä lähettimiä ja vastaanottimia kahden erillisen KVM-kytkimen kautta varajärjestelmän luomiseksi.

Speed (nopeus) Monet digitaaliset KVM-kytkentäjärjestelmät tukevat alle puolen sekunnin videokytkentänopeuksia. Tätä pidemmät ajat häiritsevät käyttäjän työnkulkua, kun hän vaihtaa resursseja ja katsoja saattaa huomata ne. Tukeeko KVM-ratkaisu mukautettuja näppäimiä (kutsutaan myös näppäimistöoikoteiksi), jotka voidaan määrittää sekä paikallisten näyttöjen että etänäyttöjen kytkentään sekä muihin käyttäjäpäätteisiin yhteistyötä tai videoseinien ohjausta varten.

Security (turvallisuus) KVM-kytkentä- ja laajennusjärjestelmien tulee olla suojattuja. Varmista, että järjestelmänvalvojille voidaan määrittää omat pääsyoikeudet tiettyihin resursseihin. KVM-järjestelmän etämääritys ja etäylläpito mahdollistaa järjestelmänvalvojan turvallisen kirjautumisen järjestelmään.

Jos kaikki kahdeksan kohtaa toteutuvat, olet maksimoinut investoinnin tuottoprosentin (ROI).

Katso webinaarimme digitaalisen KVM:n eduista lähetystoiminnassa.

Black Boxin Top 10 -tuotteet vuonna 2015

Katsoessamme taaksepäin vuotta 2015 huomaamme, että Black Box vakiinnutti paikkansa end-to-end-infrastruktuurin, ammattikäyttöön tarkoitetun AV-tekniikan ja verkkotuotteiden toimittajana. Suosituimpien tuotteiden listaltamme löytyy monenlaisia IT- ja AV-tuotteita. Seuraavassa myydyimmät tuotteemme vuonna 2015 ja niiden käyttömahdollisuudet.

1. IP-pohjainen KVM-kytkentä ja laajennus

Voit lähettää DVI-, USB- ja äänisignaalit reaaliaikaisina Ethernet LAN -verkon yli IP-pohjaisella Agility KVM-kytkentä- ja laajennusjärjestelmällä. Tavallinen CATx-kaapeli siirtää IP-liikenteen Agility-lähettimien ja vastaanottimien kautta jopa 100 metrin etäisyydelle. Lisää verkkokytkin, jos matka on pitempi. Sillä saat 100 metriä lisää.

Agility-ohjainlaitteen avulla muutat IP-pohjaisen Agility-lähettimien ja -vastaanottimien järjestelmän hallituksi matriisikytkentäjärjestelmäksi komponentilla, joka ohjaa liikenteen lähiverkon yli.

Saat lisätietoja vierailemalla Ratkaisut-sivullamme.

2. MediaCento IPX -ratkaisu Voit lähettää videosignaaleja, HDMI mukaan lukien, IP:n yli useaan näyttöön. Kätevä järjestelmä majoituspalveluihin, vähittäismyymälöihin ja muihin sovelluksiin, joissa halutaan jakaa videokuvaa. Häviötön HD-videon siirto mahdollistaa erittäin selkeät kuvat joka näytössä. Tutustu tähän digitaaliseen tulevaisuuden ratkaisuun, jonka saat analogisen hinnalla.

MediaCento IPX -vastaanotin
MediaCento IPX -vastaanotin

MediaCento IPX -ratkaisu integroituu helposti lähiverkkoon. Lähetä HDMI-video ja ääni Ethernet-verkon kautta virtuaalisesti rajoittamattomaan määrään näyttöjä ja niin pitkälle kuin verkkosi kantaa. MediaCento-ohjain lisää ominaisuuksia järjestelmään, mukaan lukien joustavan videoseinien (jopa 8 x 8) ohjauksen. Lisäksi LPB2900-sarjan kytkimet Gigabit Ethernet Managed PoE+ voidaan varustaa MediaCento-ohjainohjelmalla, joka on tarkoitettu HD-videon laajennukseen ja kytkentään. Tämä on ensimmäinen verkkokytkin, joka mahdollistaa AV:n etäohjauksen ja -kytkennän mistä tahansa lähteestä mihin tahansa näyttöön. Kolmea kytkintä sekä ohjelmaa myy Black Box.

3. GigaTrue CAT6 550 MHz:n bulkkikaapeli ja GigaBase 350 CAT5e yksisäikeinen bulkkikaapeli ETL-verifioituja. HDBaseT-suositeltu. Luotettava suorituskyky. Elinikäinen takuu. Kaapeleiden kanssa Black Box on tosissaan. Bulkkikuparikaapelimme soveltuvat uusiin rakennusprojekteihin oletpa sitten laajentamassa tai aloittamassa kokonaan uutta.

Kaikki kaapelit on suunniteltu kestämään järjestelmäsi käyttöiän olipa sitten kyseessä datakeskusjärjestelmä, työpöytäratkaisu tai jokin muu. Lisää vaihtoehtoja löydät CATx-kaapeleiden valitsimesta tai kaapelisivultamme verkossa.

4. Mediamuuntimet mahdollistavat erityyppisen median yhdistämisen verkossa. Löydät tarkoitukseesi sopivan mediamuuntimen mediamuuntimien valitsimella.

Tutustu esimerkiksi Multipower Miniature -mediamuuntimiin. Pienikokoisten muuntimien automaattisesti tunnistavien MDI/MDI-X-kupariporttien ansiosta sinun ei tarvitse miettiä minkälaista kaapelia käyttäisit. Siirtää verkot helposti Ethernetistä Fast Ethernetiin ja aina Gigabit Ethernetiin asti. Kompakti koko, mutta tukee silti jopa 10 kilometrin etäisyyksiä.

5. KVM-extenderit

Laajenna digitaaliset videosignaalit ja USB-toiminnot CATx-kaapelin tai kuitukaapelin yli. Tämä tekee työnkulusta sujuvampaa, lisää käyttäjien tehokkuutta ja hyödyntää luotettavaa signaalien jakelua ilman häiriöitä.

Digitaalisia signaaleja tukevilla KVM-extendereillä vähennät työpaikan melua ja kuumuutta, mikä parantaa tuottavuutta. Turvaat laitteesi ja suojaat tietosi siirtämällä tärkeät työasemat taustatiloihin. Esimerkkejä KVM-extendereistä ovat ACX300/310-sarjan KVM-extenderit, Wizard SRX DVI -extenderi USB:lle ja Dual-Head DisplayPort KVM -extenderi CATx-kaapelin yli. Digitaalisten signaalien laatu on parempi, yhteenliitettävyys luotettavampi ja tekniikka toimii tulevaisuudenkin laitteiden osalta. Säilytä kilpailukyky integroimalla KVM-ratkaisut koko yritykseen.

Löydät tarkoituksiisi sopivat KVM-extenderit KVM-extendereiden valitsimella tai voit myös soittaa asiakaspalveluumme puh. 0201 888 888 (klo 8–17)

6. Video- ja multimedia-extenderit mahdollistavat ääni- ja kuvasignaalien jakamisen digital signage -tarkoituksiin, esitysten parantamisen ja videon laajentamisen kokoustilan ulkopuolelle. Black Boxin videoextendereillä voit lähettää kuva- ja äänisignaalit kauemmaksi kuin tavallisia kaapeleita pitkin on mahdollista. Voit lähettää pikselin tarkkaa kuvaa ja korkealaatuista ääntä etänäyttöihin.

Mini CATxVGA Extender Kit
Mini CATxVGA Extender Kit
Multi DVI-D CATx Extender -vastaanotin
Multi DVI-D CATx Extender -vastaanotin
3D HDMI CATx Extender
3D HDMI CATx Extender

7. Kupariset patch-kaapelit, 3-sarjan kupariset patch-kaapelit Korkeat laatustandardit näkyvät 3-sarjan patch-kaapeleissamme. Näissä CAT5e-/6-/6A-kaapeleissa on kolmen tason suojaus riippuen valitsemastasi lisävarusteena saatavasta lukitustapista. Suojaa verkkoportit silloin, kun se on tarpeen. Elinikäinen takuu!

Kaapelit tarjoavat helpon Layer 1 -tason suojauksen moniin eri käyttöympäristöihin, kuten sairaalat, koulut, pankit, hallintolaitokset, myymälät, kuljetusyritykset jne. Valitse itsellesi sopivin suojaustaso, esim. lukittu (punainen), turvallinen (vihreä) tai suojattu (ei tappia).

8. Konsolipalvelimet

Varmistat maksimaalisen käytettävyyden kaistan ulkopuolelta hallittavilla konsolipalvelimilla, joita joskus kutsutaan terminaalipalvelimiksi. Ne antavat network managereille mahdollisuuden etävalvoa ja etähallita tärkeää IT-infrastruktuuria sekä tehdä etävianmäärityksen mistä tahansa paikasta maailmassa. Konsolipalvelimet varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden, mahdollistavat monien sovellusten käytön sekä ongelmien ratkaisun monen toimipaikan yrityksissä.

Katso konsolipalvelinvalikoimamme tästä ja etsi omaan käyttötarkoitukseesi sopivin laite.

9. USB-signaalien jatkaminen

Vaativat käyttäjät luottavat Black Boxin USB-extendereihin ammattimaisessa AV-käytössä, teollisuusautomaatiossa, koulutuksessa, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa, etätyöpöydän laajentamisessa, turvallisuus- ja valvontaratkaisuissa sekä sotilaallisissa järjestelmissä.

Lisätietoja USB:n laajentamisesta CATx-kaapelin, kuitukaapelin tai IP:n yli, USB-laajennuksen käyttöönotosta esimerkiksi sairaaloissa, tuotantolaitoksissa, turvapalveluissa ja vaativissa olosuhteissa. USB-extenderit ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita.

IC282A_PC
USB 1.1 ja 2.0 extenderi CAT5e-kaapeleihin
IC400A_PCS2
USB Ultimate -extenderi UTP-kaapeleihin
LGB304A_PCS
USB-Powered Gigabit 4-porttinen kytkin

Käyttämällä USB-opastamme voit koota oman sarjaratkaisusi.

10. Black Boxin verkkotuotteiden luettelosta löydät Ethernet-kytkimet, teollisuusratkaisut ja konsolipalvelimet. Löydät kaiken, mitä tarvitset verkkoliitäntöihin, mukaan lukien verkon nopeutta lisäävät USB-kytkimet, kuten USB-Powered Gigabit 4-porttinen kytkin, kuva yläpuolella. Laajenna pieni verkko joutumatta vararikkoon. Gigabitin nopeudet neljän automaattisesti tunnistavan 10/100/1000 Mb/s:n portin kautta. Kompakti ja kätevä kytkin saa virtansa PC:n USB-portista tai mukana tulevasta verkkolaitteesta.

Saat lisätietoa infrastruktuurin, verkon ja extendereiden integroinnista ja käyttöönotosta Black Boxin pre-sale-sovellustuesta. Soita asiakaspalveluumme puh. 0201 888 888 (klo 8–17) ja saat lisätietoja asiantuntijoiltamme. Käymällä Black Boxin verkkokaupassa näet kaikki tuotteemme ja voit ostaa tarvitsemasi ratkaisun.

Virtualisoitu etätietokoneiden käyttö vähittäismyymälöissä

KVM-matriisikytkentä mahdollistaa useiden käyttäjien pääsyn erilaisiin kohdelaitteisiin, mukaan lukien CPU:t, Digital Signage ja palvelimet. Se antaa mahdollisuuden valvoa työnkulkua ja mahdollistaa visuaalisten elementtien ja oheislaitteiden joustavan ohjaamisen.

LAN-/WAN-verkon (lähiverkon/laajaverkon) yli toimivan ja virtuaaliset sekä fyysiset CPU-yksiköt sisältävän KVM-laajennuksen käyttöönotto tuo vähittäismyymälöihin yhteysvaihtoehtoja, vähentää työpaikan epäjärjestystä ja säästää energiaa.

Vähittäiskaupassa ja varastojen hallintajärjestelmissä virtualisoitu tietojen etäkäsittely on erityisen hyödyllistä. Kassoilla olevat vastaanotinyksiköt saavat yhteyden palvelinlaittessa toimivan virtuaalikoneen tietoihin.

Virtuaalinen etäjärjestelmä antaa käyttäjille pääsyn Active Directory -tileilleen, jotka sisältyvät yhteyksien välittäjään. KVM-järjestelmään ei tarvitse asettaa erillistä hakemistoa. Vastaanottimet saavat yhteyden virtuaalikoneisiin Microsoft® Server 2008:n tai Microsoft Server 2012:n kautta. Virtuaalikoneet voidaan helposti monistaa käyttämällä yhteyksien välittäjää. Silloin työntekijät voivat saada yhteyden ensimmäiseen käytettävissä olevaan kohteeseen ilman, että heidän pitää tunnistaa kohdetta. Tämä sujuvoittaa työnkulkua ja yksinkertaistaa prosesseja vähittäismyyntisovelluksissa.

Vähittäismyymälöiden myyntipistesovellus
A) Kassat, joissa on KVM-vastaanottimet B) Palvelin ja virtuaaliset CPU:t C) Hallintatyöasema, jossa KVM-vastaanotin D) Järjestelmänhallintayksikkö

LAN-/WAN-verkon yli toimiva KVM-järjestelmä tukee lisäksi verkkotason todennusta (NLA) tietoturvan takia. Se voi myös jatkaa fyysisten CPU-yksiköiden tukemista, vaikka samalla siirtyy virtualisuuteen.

Kuten KVM-tekniikassa yleensä, muita hyötyjä ovat kokonaiskustannusten (TCO) pienentyminen, parempi käytettävyys ja hyvä tuotto pääomalle (ROI); skaalautuvuus ja parannettu luotettavuus sekä vihreät IT-ratkaisut, jotka säästävät energiaa.

Lisätietoja Black Boxin™ virtuaalisista sovelluksista saat, käymällä InvisaPC-sivuillamme. Ota yhteyttä sovellusinsinööreihimme ja kysy, miten tämä seuraavan sukupolven KVM voi parantaa organisaationne työnkulkua ja ergonomiaa.

Black Boxin digitaalinen KVM-kytkin voitti Best of Show -palkinnon InfoComm 2015 -messuilla

AV Technology lehti nimesi Black Boxin digitaalisen DCX3000 KVM -matriisikytkimen Best of Show -voittajaksi InfoComm 2015 -messuilla. Innovatiivinen tuote esiteltiin Orlandossa Floridassa 17.kesäkuuta.

Pienikokoisuus ja huipputeho erottivat DCX3000-matriisikytkimen muista digitaalisista matriisikytkimistä.Black-Box-InfoComm-2015-Booth Se on kehitetty pienempiin organisaatioihin, joilla on tarve siirtyä digitaaliseen KVM-signaalin kytkentään ja laajennukseen. DCX3000-kytkin tavoittaa 30 päätepistettä CATx-kaapelia pitkin. Etäisyys työsasemasta KVM-kytkimeen voi olla jopa 10 metriä, ja kytkimen ja CPU:n etäisyys jopa 50 metriä.

Digitaalinen DCX3000-matriisikytkin lähettää signaalin pakkaamattomana ja ilman latenssia. Graafinen käyttöliittymä (GUI) on yksinkertaistettu helppokäyttöisyyden vuoksi. Tämä oli AV Technology -lehden tuomareiden mielestä ratkaiseva tekijä kilpailun voitossa. Yksi tuomareista totesi, että ainutlaatuinen pieni esikatselunäkymä ja yksinkertainen graafinen käyttöliittymä (GUI) tekevät näyttöjen katsomisesta helpompaa kuin tekstipohjaisilla näyttövalikoilla toimivissa järjestelmissä.

Digitaalinen KVM-matriisikytkentä mahdollistaa useiden käyttäjien pääsyn samoihin järjestelmiin reaaliajassa valvonta- ja ohjausprosesseissa. Lue lisää digitaalisesta KVM-kytkennästä.

Katso täydellinen luettelo AV Technology -lehden valitsemista Best of Show -voittajista. AV Technology -lehti jakaa palkinnot osittain niille tuotteille, jotka se voit nähdä ja testata messualueella. Best of Show -palkinnon kriteereitä ovat myös saatu lisäarvo, investoinnin tuotto (ROI) ja kokonaiskäyttökustannukset (TCO), ominaisuuksien määrä, helppokäyttöisyys, luotettavuus, monipuolisuus ja yleinen verkkovaikutus. AV Technology -lehden tuomareiden mukaan Best of Show -palkinnot tukevat tavoitteita tuoda esille sellaisia tuotteita, jotka sekä ratkaisevat ongelmat että tuovat lisäarvoa.

Katso Black Boxin Garrett Swindellin lyhyt DCX3000:n käyttöliittymän esittely alla olevan videolinkin kautta. AV Technology keskustelee tuotepäälliköiden ja tiimien jäsenten, kuten Garrettin kanssa, mikä auttaa tuotteiden kehittämistä ja testaamista.

Lisäresursseja Lisätietoa: DCX3000 yksityiskohtaisemmin Video: DCX3000-asennus ja käyttökohteet

 

Secure KVM-kytkennän sertifiointien muutokset

Viime aikoihin asti National Information Assurance Partnership (NIAP) on käyttänyt Common Criteria Evaluation & Validation Scheme (CCEVS) -standardia KVM-kytkinten tietoturvan arvioimiseen ja kytkinten hyväksymiseen. EAL2- ja EAL4+ ovat testejä, jotka koskevat uusien tietoturvatuotteiden suunnittelu-, testaus-, kelpuuttamis- ja toimitusprosessia. Turvaprofiili on kansainväliseen käyttöön kehitetty yhdenmukaistettu prosessi tietotekniikan turvallisuuden arvioimiseksi, kelpuuttamiseksi ja sertifioimiseksi.

NIAP on arvioinut, etteivät EAL ja CCEVS ole enää riittäviä tietoturvastandardeja KVM-kytkimille, jotka yhdistyvät eri tietoturvaluokitusten järjestelmiin. Tästä syystä NIAP on päivittänyt oheislaitteita jakavien kytkinten suojaprofiilin (PP) versioon PPS 3.0. Seuraavan sukupolven tietoturvan omaavien kytkintenkin täytyy olla TEMPEST-hyväksyttyjä, jotta ne täyttävät tiukimmatkin tietoturvatarpeet.

TEMPEST-testaus on prosessi, jossa arvioidaan minkälaisen porttien välisen eristyksen tietyt KVM-kytkimet tarvitsevat. TEMPEST-hyväksyntä tarkoittaa sitä, että välttämätön eristys on saavutettu ja hyväksytty. Lisäksi on arvioitu erilaisten peiteltyjen sähkömagneettisten salakuuntelumekanismien aiheuttamia tietotovuotouhkia ja hyväksytyt laitteet on todettu turvallisiksi.

Puolustusvoimien organisaatiot vaativat usein TEMPEST-hyväksyntää. TEMPEST-turvastandardiin kuuluvat tekniset turvatoimet, standardit ja välineistö, joilla estetään tai minimoidaan haavoittuvien tietoliikennelaitteiden tekninen valvonta tai salakuuntelu.

KVM-työpöytäkytkin on yksinkertainen laite, jonka avulla yhdellä näppäimistöllä, näytöllä ja hiirellä voidaan ohjata useampaa keskusyksikköä. KVM-työpöytäkytkimet ovat useimmiten 2- tai 4-porttisia ja painikkeilla tai näppäinyhdistelmillä toimivia. Käyttäjät pääsevät helposti tietoihin ja sovelluksiin, jotka sijaitsevat täysin erillisissä järjestelmissä.

Secure KVM -kytkimet soveltuvat tietyille käyttäjäryhmille, kuten puolustusvoimat, valtionvirastot ja lainvalvontaviranomaiset, jotka tarvitsevat pääsyn eri luokitustasoilla tallennettuihin ja fyysisesti eri järjestelmissä sijaitseviin tietoihin. Secure KVM -työpöytäkytkin on tavallinen 2- tai 4-porttinen kytkin, jossa erotetaan eri turvallisuusluokitusten PC:t toisistaan. TEMPEST-hyväksytyissä kytkimissä on seuraavat ominaisuudet:

 • korkean tason porttien välinen sähköinen eristys, mikä mahdollistaa tietojen erottamisen (puna/musta-periaate). Kanavien välinen 80–60 dB:n ylikuulumisvaimennus signaalien kaappausta vastaan. Ohjelmistotyökaluja tai sovelluksia ei voida käyttää pääsyyn yhdestä yhdistetystä tietokoneesta toiseen yhdistettyyn tietokoneeseen.
 • kytkimet ovat pysyvästi johdollisia, mikä estää pääsyn yhdestä CPU:sta toisiin tai pääsyn yhdestä verkosta muihin verkkoihin.
 • ulkoiset peukaloinnin paljastavat sinetit jättävät jäljet luvattomista toimenpiteistä.
 • käyttäjät voivat turvallisesti vaihdella enintään neljän tietokoneen välillä, jotka toimivat eri luokitustasoilla.
 • näppäin- ja hiiritietojen yksisuuntainen virtaus merkitsee sitä, ettei tietokone voi vuotaa tietoja K/M-signaalikanavia pitkin.
 • USB-isäntäohjain poistaa kaikki RAM-tiedot jokaisen kanavasiirtymisen yhteydessä. Tämä estää jäännöstiedon jäämisen kanavaan kanavan vaihtamisen jälkeen, jolloin se voitaisiin siirtää toiseen tietokoneeseen.
 • vain näppäimistö- ja hiirilaitteet voidaan luetella näppäin- ja hiiriporteissa. Kaikkien muiden yhdistettyjen USB-oheislaitteiden toiminta on estetty, jolloin vältetään myös luvattomien tietojen lähettäminen tai lataaminen.

Black Boxin Secure KVM -työpöytäkytkimet USB:llä varustettuina ylittävät useimpien muiden KVM-kytkinten turvaprofiilit, koska niissä on TEMPEST-testaustandardin mukaiset hyväksynnät ja sertifioinnit.

Lisäresurssit

White Paper: HD-videon ja oheislaitteiden matriisikytkentä

DisplayPort interface for 4K, explained

DisplayPort is the most recent digital video interface to be developed for commercial use. It is a standard for PCs.

The DisplayPort standard was designed as a replacement for DVI connectors on computer hardware. The connector is smaller and screwless for easier installation. The connector still has a locking mechanism to hold it in place, addressing a weakness of the HDMI connector. It is similar in specifications to HDMI, but it is more common for computers than for televisions.

DisplayPort uses a packet type of interface, just like an IP network does. The network-like design means a single connection can send multiple streams, so a single DisplayPort port can connect to more than one display.

DisplayPort uses very high speeds, enabled by the packet-type delivery that is implemented through chipsets. One can think of it as a high-speed network for digital video. DisplayPort uses a serial interface with up to four main data lanes that can carry multiplexed video and audio data. Each data lane supports a raw data rate of 1.62 Gbps, 2.7 Gbps, or 5.4 Gbps (DisplayPort 1.2 or later). Additionally, unlike with DVI, an audio channel is supported — up to eight channels of 16- or 24-bit at 48 KHz, 96 KHz, or 192 KHz.

DisplayPort and DVI
DisplayPort and DVI use different signal processing methods, but converting between the two can be done with adapters. Some DisplayPort ports have internal components to make them passively compatible with DVI signals, but this is not a DisplayPort requirement. This is known as Dual Mode, or DP++. It appears that DisplayPort is converted to DVI, but the hardware outputs a DVI signal through a DisplayPort port. If the hardware in use can’t output the DVI signal, then a DisplayPort-to-DVI adapter won’t operate. Users should look for the DP++ symbol.

DVI offers no audio support, which gives another advantage to DisplayPort. An additional advantage for DisplayPort is that packetizing data lowers demand on bandwidth. DVI uses separate data channels for each color, requiring high bandwidth all the time.

DisplayPort and HDMI
Since HDMI technology and DVI use the same signal technology, HDMI and DisplayPort have similar compatibility issues noted already.

HDMI is the digital standard targeted to home theater, and DisplayPort was developed for use with computer electronics. However, feature-wise, DisplayPort is very similar to HDMI, including the inclusion of the HDCP content-protection standard.

Some differences include:

 • DisplayPort has a maximum bandwidth that is larger than the maximum bandwidth of HDMI (10.8 Gbit/sec, compared to HDMI at 10.2).
 • DisplayPort supports DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP.
 • DisplayPort is an open standard, available to all manufacturers at no cost; HDMI is licensed, which raises costs.
 • DisplayPort supports resolutions up to 4K.

For additional information on 4K-ready DisplayPort solutions, visit www.black-box.eu/4K.