LUOTETTAVA PRO SWITCHING -KYTKENTÄJÄRJESTELMÄ VALVOMOIHIN

Valvomoissa verkkovastaavat valvovat kolmea perusasiaa eli toiminnalle tärkeiden sovellusten suojausta ja luotettavuutta sekä verkon saatavuutta. Kytkentä järjestelmien välillä on yhtä tärkeä kuin itse informaatiojärjestelmät. Black Box teki yhteistyötä valtion pääurakoitsijan kanssa suojattujen, vakaiden kytkentälaitejärjestelmien asentamisessa 150 kohteeseen. Kytkimet lisäävät tehoa verkon fyysiseen kerrokseen, jossa ne valvovat pääsyä ja mahdollistavat melkein välittömän varmuuskopioinnin ja välittömästi käytettävissä olevat kytkennät.

Käyttäjät käyttävät kahta erillistä ja täysin redundanttia automaatiojärjestelmää rinnakkain, jotta 24/7 käytettävyys saavutetaan. Jotta kaksi erillistä automaatiojärjestelmää tarjoaisivat välittömän varmuuskopioinnin käyttäjille, niiden välissä olevan kytkentäjärjestelmän on oltava luotettava, suojattu ja käytettävissä etäyhteydellä IP-verkon kautta. Ota käyttöön Pro Switching System, jossa on Layer 1 A/B-kytkentä.

Pro Switching -järjestelmän toimintatapa tekee siitä uskomattoman luotettavan kytkentäjärjestelmän. Järjestelmä tarkastelee vain fyysisiä yhteyksiä, jolloin se välttää väärin määritetyt verkkoprotokollat, eikä sillä ole laiteohjelmistoja tai ohjelmistoja hallittavana. Lisäksi järjestelmän ilmarakoeristys varmistaa suojatut verkkoyhteydet korkean turvatason sovelluksiin.

Pro Switching -järjestelmät ovat ylivoimainen valinta verkon käytönhallintaan ja kytkinten varajärjestelmiksi. Ne tarjoavat erittäin luotettavan laitteistopohjaisen suojauksen. Pro Switching -järjestelmissä voi olla yli 4 000 verkkokäyttäjää. Ne varmistavat valvotun käyttöympäristön käyttäen tarkkoja mekaanisia ja optisia liikkeitä laitteistojen luotettavuuden takaamiseen. Järjestelmähallinta on yksinkertaista ja nopeaa sekä yksittäisten käyttäjien valvonta helppoa automaattisen katkaisun ansiosta ilkivaltatapauksissa.

Leave a Reply