8 tärkeää ominaisuutta, jotka seuraavan sukupolven KVM-kytkentä- ja -laajennusjärjestelmien tulee tarjota

Annamme sinulle tarkistuslistan avuksi, jos olet hankkimassa suorituskykyistä, digitaalista KVM-kytkintä tai kytkentä- ja laajennusjärjestelmää. Se on helppo muistaa etukirjaimista FAR-PARSS.

Flexibility (joustavuus) Yritystason KVM-järjestelmän täytyy olla riittävän joustava, jotta siihen voidaan liittää erityyppisiä videoita ja oheislaitteita, etenkin jos kyseessä on lähetystoiminta tai valvonta ja ohjaus. Videosignaalit, kuten DVI, HDMI ja VGA, täytyy olla tuettuja 1080p resoluutiosta 4K-resoluutioon asti. Muut huomioitavat signaalityypit ovat ääni, USB 1.1. tai 2.0 oheislaitteille, kuten näppäimistöt ja hiiret, sekä sarjasignaalit teollisuuden sovelluksissa.

Joustavan järjestelmän on myös oltava laajennettavissa tulevaa kasvua varten. Laske nykyisten videolähteiden ja näyttöjen määrä ja yritä arvioida tulevaa kasvua. KVM-kytkimissä on oltava riittävästi portteja nykyisille ja tuleville käyttäjille, jotta käyttäjien ei tarvitse luoda siiloja palvelimista ja käyttäjistä. Etsi KVM-järjestelmää, joka korvaa video-only-reitittimen korkean suorituskyvyn digitaalisella KVM-matriisikytkentäjärjestelmällä. Hallintaohjain mahdollistaa järjestelmän ohjauksen keskitetysti. Käytetäänkö hallintaohjaimessa graafista käyttöliittymää vai tekstipohjaista OSD-järjestelmää?

Accuracy (tarkkuus) Jos KVM-järjestelmä tukee videoresoluutioita 1920 x 1080 /60 Hz tai 3840 x 2160 / 60 Hz, varmista testaamalla, ettei sisällön nopeissa vaihdoissa puutu ruutuja. Kaikki analogiset KVM-järjestelmät tai IP-pohjaiset järjestelmät eivät ole ajan tasalla, vaikka useimmat digitaaliset järjestelmät, mukaan lukien digitaaliset IP-pohjaiset järjestelmät, tukevat nopeaa HD-videota.

Responsiveness (reagointinopeus) Testaa näppäimistö ja hiiri varmistaaksesi, ettei niissä ole viivettä. KVM-kytkin, jossa on True USB -emulointi, on nopea vastaamaan ja johdonmukainen; hitaasti reagoiva näppäimistö tai hiiri hidastavat käyttäjän työnkulkua.

Productivity (tuottavuus) Tehokkaiden digitaalisten KVM-järjestelmien pitäisi parantaa käyttäjien tuottavuutta. Matriisijärjestelmässä kaikki resurssit ja näytöt voidaan yhdistää ja kytkeä useille käyttäjille. Yhteistyö helpottuu, kun voidaan katsoa ja ohjata samoja resursseja samanaikaisesti.

Accessibility (käytettävyys) Laske pisin etäisyys, joka sinulla on kahden pisteen välillä ja varmista, että KVM-järjestelmä toimii CATx-kaapelin tai kuitukaapelin tai molempien yhdistelmän yli ja saavuttaa kaikki kohteesi. Digitaalisissa KVM-matriisijärjestelmissä useilla käyttäjillä pitäisi olla reaaliaikainen pääsy kohteisiin.

Reliability (luotettavuus) Uuden sukupolven KVM-järjestelmissä on varajärjestelmiä, kuten useampia virtalähteitä, jotka varmistavat 24/7 käytettävyyden. Varmista yksittäisten häiriökohtien eliminointi. Varmista, että valitsemasi järjestelmä tukee reitittäviä lähettimiä ja vastaanottimia kahden erillisen KVM-kytkimen kautta varajärjestelmän luomiseksi.

Speed (nopeus) Monet digitaaliset KVM-kytkentäjärjestelmät tukevat alle puolen sekunnin videokytkentänopeuksia. Tätä pidemmät ajat häiritsevät käyttäjän työnkulkua, kun hän vaihtaa resursseja ja katsoja saattaa huomata ne. Tukeeko KVM-ratkaisu mukautettuja näppäimiä (kutsutaan myös näppäimistöoikoteiksi), jotka voidaan määrittää sekä paikallisten näyttöjen että etänäyttöjen kytkentään sekä muihin käyttäjäpäätteisiin yhteistyötä tai videoseinien ohjausta varten.

Security (turvallisuus) KVM-kytkentä- ja laajennusjärjestelmien tulee olla suojattuja. Varmista, että järjestelmänvalvojille voidaan määrittää omat pääsyoikeudet tiettyihin resursseihin. KVM-järjestelmän etämääritys ja etäylläpito mahdollistaa järjestelmänvalvojan turvallisen kirjautumisen järjestelmään.

Jos kaikki kahdeksan kohtaa toteutuvat, olet maksimoinut investoinnin tuottoprosentin (ROI).

Katso webinaarimme digitaalisen KVM:n eduista lähetystoiminnassa.

Leave a Reply